2 septiembre, 2017

EL NOSTRE PROJECTE

Què és TALES?

TALES és un projecte psicopedagògic centrat en el suport educatiu acadèmic i en l’assessorament psicopedagògic a alumnes i famílies.

Qui el forma?

Un petit equip multidisciplinari format per psicòlogues i professores amb diversos anys d’experiència en l’àmbit de l’educació.

Quin és el nostre objectiu?

Ensenyar i ajudar a aprendre. Que l’alumne segueixi un desenvolupament constant buscant potenciar les capacitats pròpies i promoure l’aprenentatge autònom.

Com?

Mitjançant tècniques i eines que ajuden a assimilar millor els aprenentatges, a connectar-los entre sí i a fer-los més significatius.

Per què?

Perquè ens apassiona.