1 septiembre, 2017

EL CENTRE

El nostre centre ofereix  3 sales de diferents dimensions per oferir serveis individuals, per grups petits i per grups grans.
D’aquesta manera podrem oferir els següents serveis:

REFORÇ

ESCOLAR

Individual o per parelles

Estudi, deures, resolució de dubtes i seguiment acadèmic, treballant paral·lelament la gestió d'emocions.

 

REEDUCACIONS -

LECTOESCRIPTURA

Individual o per a grups petits

Treball específic i estratègic d'una dificultat d'aprenentatge més concreta i específica, actuant sobre hàbits i conductes, es fomenta la motivació, la percepció de l'autoeficàcia i es millora l'autoestima.

SALA D'ESTUDI

ASSISTIT

Per a grups de 3 a 7 alumnes

Espai de treball autònom amb suport docent.

 

 

CURSOS

ESPECÍFICS

(Proves d'accés, matemàtiques, llengua…), per grups de 2 a 7 persones, per infants, joves i adults

 

TÈCNIQUES

D'ESTUDI

Ensenyament estratègic, individual o per grups petits (màx. 4 alumnes)

S'ofereixen i practiquen de forma específica mètodes i estratègies d'aprenentatge adaptats a l'alumne amb l'objectiu que els assimili i apropiï.

ASSESSORAMENT

PSICOPEDAGÒGIC

Per infants, joves i adults

A partir de l'anàlisi d'una situació específica, s'ofereixen pautes de resolució de conflictes acadèmics, personals o familiars.