1 septiembre, 2017

EL CENTRE

El nostre centre ofereix  3 sales de diferents dimensions per oferir serveis individuals, per grups petits i per grups grans. D’aquesta manera podrem oferir els següents serveis:

REFORÇ ESCOLAR Individual o en petits grups. Estudi, deures, resolució de dubtes i seguiment acadèmic, treballant paral·lelament la gestió d’emocions i les tècniques d’estudi.  

REEDUCACIONS – LECTOESCRIPTURA Individual o per a grups petits Treball específic i estratègic d’una dificultat d’aprenentatge més concreta i específica, actuant sobre hàbits i conductes, es fomenta la motivació, la percepció de l’autoeficàcia i es millora l’autoestima.

GRUPS ESPECÍFICS (Proves d’accés, competències bàsiques, ciències, llengua…), per grups de 2 a 7 persones, per infants, joves i adults  

ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC Per infants, joves i adults A partir de l’anàlisi d’una situació específica, s’ofereixen pautes de resolució de conflictes acadèmics, personals o familiars.