El nostre centre ofereix 6 sales de diferents dimensions per oferir serveis individuals, per grups petits i per grups grans, totes elles acondicionades amb el material necessari per cada activitat. D’aquesta manera podem oferir els següents serveis:

REFORÇ ESCOLAR

Individual o en petits grups (2-6 persones). Treballem l’estudi, deures, treballs, resolució de dubtes i seguiment acadèmic treballant paral·lelament la gestió d’emocions i les tècniques d’estudi.

REEDUCACIONS – LECTOESCRIPTURA

Individual o per a grups petits. Treball específic i estratègic d’una dificultat d’aprenentatge més concreta i específica, actuant sobre hàbits i conductes, es fomenta la motivació, la percepció de l’autoeficàcia i es millora l’autoestima.


ANGLÈS LÚDIC

Un espai d’aprenentatge on s’acull l’anglès com un idioma més del nostre dia a dia des de la conversa i el joc.

                             

LOGOPÈDIA

Servei individual o en grups petits (2-3 persones). Diagnòstic i tractament de trastorns del llenguatge i la parla, dislèxia i dificultats en lectoescriptura, dany cerebral, comunicació i teràpia miofuncional.

 

ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Dirigit a alumnes i famílies. A partir de l’anàlisi d’una situació específica, s’ofereixen pautes de resolució de conflictes acadèmics, personals o familiars.

 

GRUPS ESPECÍFICS

Proves d’accés, competències bàsiques, ciències, llengua…, per grups de 2 a 7 persones, ja sigui infants, joves o adults.

 

SALA D’ESTUDI ASSISTIT

Oferim les nostres aules per qui necessiti un espai acollidor i amb tot el necessari per poder elaborar qualsevol activitat acadèmica en grup: treballs, estudiar, fer els deures… A més, sempre hi haurà un professional a l’abast per resoldre dubtes puntuals. 

ESCOLA DE FAMÍLIES I EDUCADORS/ES

Oferim sessions informatives sobre temes d’àmbit psicopedagògic i logopèdic com: TDAH, Dislèxia, TEA, bullying, gestió emocional i habilitats socials, trastorns d’aprenentatge, trastorns del llenguatge i de la parla…, així com qualsevol tema relacionat amb aquest àmbit que us pugui interessar.

PSICOLOGIA

Oferim el servei d’avaluació, diagnòstic i tractament de trastorns d’aprenentatge, així com un acompanyament terapèutic des d’una perspectiva interdisciplinària, incidint sobretot des de l’enfocament cognitiu-conductual, tractant l’àmbit de la gestió emocional, el desenvolupament personal, la resolució de conflictes, l’autoestima, el respecte, la motivació…

PUNT DE TROBADA DE JOVES

Oferim tallers grupals dirigits pels nostres psicopedagogs on els joves trobin un punt de suport pel dia a dia, i puguin trobar respostes a les seves preocupacions per mitjà de la reflexió, debats i les dinàmiques d’autoconeixement, de gestió emocional, habilitats socials, gestió de conflictes…