Serveis Psicopedagògics

Oferim atenció i seguiment d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge, així com a les seves famílies: TDAH, TEA, bullying, gestió emocional i habilitats socials, trastorns d’aprenentatge, trastorns del llenguatge…, així com orientació acadèmica i personal

Reeducacions

Lectoescriptura, Pedagògiques, Motricitat fina

Individual o per a grups petits. Treball específic i estratègic d’una dificultat d’aprenentatge més concreta i específica, actuant sobre hàbits i conductes, es fomenta la motivació, la percepció de l’autoeficàcia i es millora l’autoestima.

Assessorament psicopedagògic

Dirigit a alumnes i famílies.

A partir de l’anàlisi d’una situació específica, s’ofereixen pautes de resolució de conflictes acadèmics, personals o familiars.

Psicologia

Oferim el servei d’avaluació, diagnòstic i tractament de trastorns d’aprenentatge, així com un acompanyament terapèutic des d’una perspectiva interdisciplinària, incidint sobretot des de l’enfocament cognitiu-conductual, tractant l’àmbit de la gestió emocional, el desenvolupament personal, la resolució de conflictes, l’autoestima, el respecte, la motivació…